Dom pasywny

DOM PASYWNY

Badania termograficzne budynków wykonuje się najczęściej po budowie, jako odbiór techniczny lub jako ekspertyzy związane z projektowanym ociepleniem. Badanie to ma na celu wyszukanie wad w postaci mostów cieplnych. Aby pomiar był efektywny należy go wykonać, gdy różnica temperatur w wewnątrz jak i na zewnątrz wynosi co najmniej 10 stopni Celsjusza. Przepływ powietrza w takich temperaturach jest na tyle duży iż łatwo wyryć wady. Należy też mieć na uwadze, iż termografię budynków wykonuje się w nocy lub w pochmurne dni, ponieważ w ciągu dnia promienie słoneczne nagrzewają ściany i zniekształcają obraz badania. Przy badaniach termograficznych na otwartej przestrzeni na obraz własny nakładają się odbicia od otoczenia, mającego temperaturę bliską temperaturze powietrza (ściany domów, drzewa, ziemia), odbicia ciepłe omówione wyżej oraz zimne odblaski, zwykle od nieboskłonu. Urządzenie termograficzne nie rozróżnia tych rodzajów promieniowania – traktuje je jak sumę – odbicia od scenerii mającej temperaturę otoczenia uwzględnia w obliczeniach (po to ustawiamy temperaturę otoczenia w kamerze).

Pomiar termograficzny dotyczy zarówno ścian budynku jak i okien. O budynkach, a właściwie o pomiarze termograficznym budynku już było teraz parę zdań o pomiarze termograficznym okien. Nieszczelne okna, z tym boryka się większość.

Nieszczelne okna ułatwiają infiltrację powietrza. Gdy temperatura na zewnątrz jest mniejsza niż wewnątrz budynku, to przeważnie zimne powietrze napływa przez różnego rodzaju szczeliny, lub też odwrotnie, ciepłe powietrze wypływa na zewnątrz. Termografia budynków pokazuje, a raczej wykrywa istniejące nieszczelności.

Wracając jednak do pomiaru termograficznego okien, przy tym badaniu ważne jest aby nie wiał wiatr, ponieważ spotęguje on zjawisko infiltracji, przez co oszacowanie nieszczelności stanie się trudniejsze. Dlatego takie badanie wykonuje się podczas pogody bezwietrznej.

Podsumowując termografia budynków to metoda badawcza umożliwiająca rejestrację rozkładu temperatur na powierzchni badanego budynku poprzez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt. Natężenie emitowanego promieniowania podczerwonego jest funkcja temperatury i współczynnika emisyjności badanej powierzchni, co umożliwia odwzorowanie graficzne tej temperatury w postaci barwnego termogramu.

Reklama