Ekrany akustyczne

Mapy akustyczne – Ekran akustyczny bądź dźwiękochłonny jest to naturalna albo sztuczna przeszkoda, usytuowana na drodze pomiędzy przyczyną hałasu a lokalizacją obserwacji, za barierą powstaje obszar o zminimalizowanym natężeniu dźwięku nazywany cieniem akustycznym. Powierzchnię cienia mierzy się sposobami jednakowymi jak obszar cienia w optyce, obszar ten jest jednak w dużym stopniu ograniczony dla fal dźwiękowych o dużej długości ze względu na ich dyfrakcję. Swoją funkcjonalność ekrany zawdzięczają dwóm zasadniczym parametrom fizycznym – izolacyjności akustycznej a także wskaźnik pochłaniania dźwięku. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za poziom energii akustycznej jaka przedostanie się przez sam ekran do obszaru przez niego chronionego, natomiast drugi parametr za poziom energii fali dźwiękowej jaka pozostanie odbita raz jeszcze w stronę źródła dźwięku. Ażeby efektywność ekranów akustycznych była wysoka oba parametry muszą być jak najwyższe, tzn. poziom energii fali akustycznej odbitej jak i również przenikającej przez warstwę ekranu musi być jak najmniejsza. Bądź co bądź przy planowaniu ekranu rozpatruje się przede wszystkim jego wysokość, długość a także umiejscowienie względem źródła hałasu (np. względem ulicy tak żeby stworzyć adekwatnie obszerny cień akustyczny), to w szczególności zasadniczą rzeczą jest także materiał z jakiego ekran został zrealizowany jak i również struktura jego powierzchni, ograniczająca odbicia dźwięku.

Reklama