Termografia budynków

TERMOGRAFIA BUDYNKÓW

Poniższy artykuł opisuje czym jest zjawisko termografia budynków. Na początek parę zdań wprowadzenia.

Jakość cieplna przegrody budowlanej zależy od jej izolacyjności cieplnej jak i o faktu występowania wad, które powodują zwiększenie przepływu ciepła. Tą właśnie izolacyjność cieplną określamy za pomocą tzw. współczynnika przenikania ciepła – zaznaczając go litarką „U”. Nie będę Państwa męczyć matematyką oraz fizyką przedstawiając wzór na współczynnik przenikania bo to ani miejsce i czas, wspomnę tylko iż współczynnik –dla zewnętrznej ściany budynku – nie powinien przekroczyć wartości 0,3, lecz dla ściany warstwowej 0,5.

Innym problemem są nieszczelności jakie pojawiają się w budynkach, a właściwie w przegrodach budowlanych. Przyczyną ich powstawania mogą być między innymi: szczeliny w miejscu łączenie różnych materiałów, pęknięcia na skutek działania czynników termicznych oraz wiele innych.

Zbyt niska izolacyjność ścian oraz nieszczelności mogą powodować większe zużycie energii dla ogrzania pomieszczenia.

Do oceny izolacyjności oraz do wyszukiwania wadliwych miejsc służą między innymi badania termowizyjne, czyli termografia budynków.

Termografia budynków to metoda dająca bardzo dobre wyniki, które przedstawiają rozkład temperatury na badanej powierzchni.

O badaniach termowizyjnych można by napisać książkę, a w niej opisać szczegółowo etapy poszczególnych prac jakie wykonuje się podczas takich badań.

Mam nadzieje, że zachęciłam Państwa do kolejnych artykułów na temat termografii.

Reklama