Świadectwa energetyczne

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Unia Europejska – 4 stycznia 2006 r. wprowadziła w życie Dyrektywę Europejską 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne.

A czy jest owy dokument?

Świadectwa energetyczne są elementem zadania jakie postawiła sobie UE. Podstawę opracowania świadectw energetycznych stanowi Ustawa z 19.09.2007 o zmianie ustawy-Prawo Budowlane oraz ustawa z 27.08.2009 o zmianie ustawy – Prawo Budowlane i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawową czynnością przy sporządzaniu świadectwa jest określenie charakterystyki energetycznej. Ograniczenia zużycia energii na cele związane z użytkowaniem budynków, w tym zwłaszcza na ogrzewanie, wentylację, klimatyzację i przygotowanie ciepłej wody.

Obliczenia, które trzeba wykonać w ramach oceny budynku dotyczą zapotrzebowania energii, czyli teoretycznej wielkości przewidywanego zużycia odniesionej do jednego roku. Obliczenia dotyczące zapotrzebowania energii obejmują:

a)      energię zużywaną na ogrzewanie i wentylację,

b)      energię zużywaną na przygotowanie ciepłej wody,

c)      energię zużywaną na chłodzenie,

d)     energię na oświetlenie pomieszczeń.

Reklama