Setki ton śmieci zanieczyszczają oceany

sei-1

Każdego roku wszyscy mieszkańcy  Europy i Ameryki Północnej generuje ok. 100 kg śmieci z plastiku. Eksperci ONZ oszacowało, że za okres 4 lat może być to już nawet 140 kg. Foliowa torebka służy nam przeciętnie 12 minut, jest to średni czas powrotu ze sklepu do miejsca zamieszkania, Potem torebka najczęściej ląduje w koszu. Wiele wyrzucanych  na świecie foliówek i innych plastikowych odpadów trafia do wód, oceanów.

A co dalej z wyrzuconą do morza foliówką? Żółwie morskie bardzo często mylą je z meduzami, które są ich ulubionym pokarmem. W efekcie połknięcia torebek żółwie chorują lub umierają ze względu na uduszenie bądź zatrucie organizmu. Problem ten dotyczy również wielu gatunków ptaków i ssaków żyjących w morzach i oceanach. Przykładem są takie zwierzęta jak albatrosy które zjadają plastikowe nakrętki od butelek.

Szacuje się, że na powierzchni oceanów unosi się około 100 milionów ton plastiku i innych tworzyw sztucznych. Wywiewany z pobliskich składowisk, spływający rzekami, popychany przez silny wiatr ląduje w wodnym środowisku. Takim najbardziej spektakularnym nagromadzeniem się morskich śmieci jest „smieciowa wyspa” – Great Pacific Garbage Patch, która rozciąga się w północnej części Oceanu Spokojnego pomiędzy Hawajami a Kalifornią. Przypuszczalne rozmiary są dwa razy większe niż powierzchnia Teksasu. US Navy szacuje, że ilość pływających tam odpadów może wynosić nawet 3 mln ton.

Reklama